Példabeszédek 11

1A hamis mérték utálatos az ÚRszemében, de a hiteles mérték kedves neki. 2Ha föllép a kevélység, a gyalázat is megjelenik, az alázatosaknál pedig bölcsesség van. 3Az igazakat feddhetetlenségük vezeti, de a hitetleneket elpusztítja gonoszságuk. 4Nem használ a vagyon a harag idején, de az igazság kiragad a halálból. 5A feddhetetlennek útját igazsága igazgatja, de önnön istentelenségébe bukik bele a bűnös. 6Az igazakat megszabadítja igazságuk, a hitetleneket pedig foglyul ejti saját kívánságuk. 7Mikor meghal a gonosz, elvész a reménysége, az istentelenek várakozása is elvész. 8Az igaz megszabadul a nyomorúságból, helyette az istentelen esik bele. 9Szájával rontja meg a képmutató a felebarátját, de az igazakat tudásuk megmenti. 10Az igazak javán örül a város, és amikor az istentelenek elvesznek, örvendezés van. 11Az igazak áldása által gyarapodik a város, az istentelenek szája pedig romlására van annak. 12A bolond lenézi felebarátját, az eszes férfi azonban hallgat. 13A rágalmazó elárulja a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. 14Ahol nincs vezetés, elvész a nép, a sok tanácsadó pedig győzelemre visz. 15Teljesen rosszul jár, aki kezeskedik egy idegenért, de aki gyűlöli a kezességet, biztonságban van. 16A kedves asszony megőrzi a tisztességét, a hatalmaskodók pedig a gazdagságukhoz ragaszkodnak. 17Magával tesz jót a kegyes férfi, a kegyetlen pedig saját testének okoz fájdalmat. 18Az istentelen hamis jövedelmet szerez, az igazságszerzőnek pedig valóságos a jutalma. 19Aki kitart az igazságban, az életre jut, aki pedig a gonoszt követi, az a vesztére teszi azt. 20Utálatosak az ÚR szemében az álnok szívűek, de kedvesek számára, akik feddhetetlenül járnak. 21Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlenül a gonosz, az igazak utódai azonban megszabadulnak. 22Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. 23Az igazak csak jót kívánnak, az istentelenek viszont haragra számíthatnak. 24Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és van olyan, aki visszatartja a járandóságot, mégis nagyon szűkölködik. 25A mással jót tevő ember bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. 26Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, annak fején viszont áldás van, aki áruba bocsátja. 27Aki jóra igyekszik, jóakaratot szerez, de aki gonoszt forral, magára vonja azt. 28Aki gazdagságában bízik, elbukik, de az igazak kivirágoznak, mint a fa ága. 29Aki saját házára hoz romlást, annak szél lesz az öröksége, és a bolond szolgál a bölcs elméjűnek. 30Az igazak gyümölcse élet fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. 31Íme, az igaz elnyeri jutalmát e földön, de mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!