Példabeszédek 10

1Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú megörvendezteti apját, a bolond fiú pedig szomorúság anyjának. 2Nem használnak a gonoszul szerzett kincsek, az igazság pedig megszabadít a haláltól. 3Az ÚR nem hagyja éhezni az igazak lelkét, az istentelenek kívánságát pedig elveti. 4Szegénnyé lesz, aki rest kézzel cselekszik, a szorgalmas kéz azonban gazdaggá tesz. 5Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, aki álomba merül az aratás idején, az szégyellni való fiú. 6Áldás van az igazak fején, az istentelenek szája pedig erőszakot takargat. 7Az igaznak emlékezete áldott, a hamisak neve pedig semmivé lesz. 8A bölcs szívű megfogadja a parancsolatokat, a bolond ajkú pedig elveszíti magát. 9Aki feddhetetlenül jár, az biztonságban élhet, de aki görbe útra tér, azt rajtakapják. 10Aki kacsingat szemével, az bántalmat okoz, és a bolond ajkú elbukik. 11Élet forrása az igaz ember szája, az istentelenek szája azonban erőszakot takargat. 12A gyűlölet versengést szerez, de minden vétket elfedez a szeretet. 13Az eszesek ajkán bölcsesség található, a bolond hátának viszont vessző való. 14A bölcsekben tudomány rejlik, a bolondok szája pedig gyors romlást okoz. 15A gazdagnak a vagyona az ő erődítménye, a szűkölködőnek a szegénysége az ő romlása. 16Az igaz ember keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van. 17Az élet útján jár, aki hallgat a feddésre, a fenyítést semmibe vevő pedig tévelyeg. 18Aki gyűlöletet rejteget, az hazug ajkú; és aki rágalmat terjeszt, az bolond. 19A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkát, az értelmes. 20Színezüst az igaz nyelve; a gonoszok szíve viszont keveset ér. 21Az igaznak ajka sokakat pásztorol; a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. 22Az ÚR áldása meggazdagít; és nem jár vele bánat. 23Ahogy a bolondnak kedvére való időtöltés a bűn cselekvése, úgy az eszes férfinak a bölcs tettek. 24Amitől retteg az istentelen, az esik meg vele, amit pedig az igazak kívánnak, megtörténik. 25Amint a forgószél ráfuvall, már oda is van az istentelen, az igaznak pedig örökkévaló alapja van. 26Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest azoknak, akik megbízták valamivel. 27A ÚRnak félelme hosszabbítja meg a napokat, az istentelennek pedig megrövidülnek az évei. 28Az igazak reménysége öröm, az istentelenek várakozása pedig semmibe vész. 29A feddhetetlennek erősség az ÚR útja, de romlás az a hamisságot cselekvőnek. 30Az igaz soha nem lesz kimozdítva, de az istentelenek nem lakják sokáig a földet. 31Az igaznak szája bölcsességet áraszt, a gonosz nyelvet pedig kivágják. 32Az igaz ajka tudja, mi a kedves, az istentelenek szája pedig gonoszságot szól.