Mózes IV. könyve 7

1Amikor Mózes befejezte a sátor felállítását, fölkente és fölszentelte azt minden edényével együtt; az oltárt is minden edényével együtt. Fölkente és fölszentelte azokat. 2Odajárultak Izráel fejedelmei, a ház népek fejei, a törzsek fejedelmei, akik a számbavettek élén álltak. 3Az ÚR elé vitték áldozatukat: hat fedett szekeret és tizenkét ökröt. Két fejedelem egy szekeret és mindegyik egy-egy ökröt. Odavitték azokat a sátor elé. 4Ekkor az ÚR azt mondta Mózesnek: 5Vedd át tőlük ezeket a gyülekezet sátrának szolgálatára. Add a lévitáknak, mindegyiknek a maga szolgálata szerint. 6Átvette tehát Mózes a szekereket és az ökröket, és a lévitáknak adta őket. 7Két szekeret és négy ökröt adott Gérsón fiainak szolgálatukhoz mérten. 8Négy szekeret és nyolc ökröt adott Merári fiainak az ő szolgálatukhoz mérten, Ítámárnak, Áron pap fiának keze alá. 9Kehát fiainak pedig semmit sem adott, mert az ő feladatuk volt, hogy a szent dolgokat vállukon vigyék. 10Azután a fejedelmek az oltár fölszentelésére való dolgokat hoztak azon a napon, amelyen fölkenték azt, és odavitték áldozati ajándékukat az oltár elé. 11Ekkor azt mondta az ÚR Mózesnek: Egyik nap az egyik fejedelem, másik nap egy másik fejedelem vigye oda az oltár fölszentelésére szánt áldozatát. 12Az első napon Júda nemzetségéből Nahsón, Ammínádáb fia mutatta be áldozati ajándékát. 13Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény volt a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 14Továbbá egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 15Egy fiatal bika, egy kos, egy esztendős bárány egészen elégő áldozatul. 16Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 17Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak és öt egyéves bárány. Ez Nahsónnak, Ammínádáb fiának az áldozati ajándéka. 18A második napon Netanél, Cúár fia, Issakár nemzetségének fejedelme vitte ajándékát. 19Áldozatként vitt egy százharminc sékel súlyú ezüsttálat, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedényt a szent sékel szerint; mind a kettő tele volt olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 20Egy tíz sékel súlyú aranycsészét, tele füstölőszerekkel. 21Egy fiatal bikát, egy kost, egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatul. 22Egy kecskebakot bűnért való áldozatul. 23Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt egyesztendős bárányt. Ez Netanélnak, Cúár fiának áldozati ajándéka. 24A harmadik napon Zebulon fiainak fejedelme, Eliáb, Hélón fia következett. 25Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 26Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 27Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 28Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 29Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Eliábnak, Hélón fiának az áldozati ajándéka. 30A negyedik napon Rúben fiainak fejedelme, Elicúr, Sedéúr fia következett. 31Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 32Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 33Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 34Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 35Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Elicúrnak, Sedéúr fiának az áldozati ajándéka. 36Ötödnapon Simeon fiainak fejedelme, Selumiél, Cúrisaddaj fia következett. 37Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 38Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 39Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 40Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 41Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Selúmiélnak, Cúrisaddaj fiának az áldozati ajándéka. 42Hatodnapon Gád fiainak fejedelme, Eljászáf, Deúél fia következett. 43Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 44Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 45Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 46Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 47Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Eljászáfnak, Deúél fiának az áldozata. 48Hetednapon Efraim fiainak fejedelme, Elisámá, Ammihúd fia következett. 49Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 50Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 51Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 52Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 53Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Elisámának, Ammihúd fiának az áldozati ajándéka. 54Nyolcadnapon Manassé fiainak fejedelme, Gamliél, Pedácúr fia következett. 55Áldozati ajándéka egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 56Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 57Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 58Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 59Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Gamliélnak, Pedácúr fiának áldozati ajándéka. 60A kilencedik napon Benjámin fiainak fejedelme, Abidán, Gideóni fia következett. 61Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 62Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 63Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 64Egy kecskebak bűnért való ádozatul. 65Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Abidánnak, Gideóni fiának az áldozati ajándéka. 66A tizedik napon Dán fiainak fejedelme, Ahiezer, Ammisaddaj fia következett. 67Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 68Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 69Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 70Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 71Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Ahiezernek, Ammisaddaj fiának az áldozati ajándéka. 72A tizenegyedik napon Ásér fiainak a fejedelme, Pagiél, Okrán fia következett. 73Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 74Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 75Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 76Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 77Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Pagiélnak, Okrán fiának az áldozati ajándéka. 78A tizenkettedik napon Naftáli fiainak a fejedelme, Ahira, Énán fia következett. 79Áldozata egy százharminc sékel súlyú ezüsttál, egy hetven sékel súlyú ezüst hintőedény a szent sékel szerint, mind a kettő tele olajjal kevert finomliszttel, ételáldozatul. 80Egy tíz sékel súlyú aranycsésze, tele füstölőszerekkel. 81Egy fiatal bika, egy kos, egy egyesztendős bárány egészen elégő áldozatul. 82Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 83Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt egyesztendős bárány. Ez Ahirának, Énán fiának az áldozati ajándéka. 84Ez volt Izráel fejedelmeinek ajándéka az oltár fölszentelésére azon a napon, amelyen fölkenték azt: tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüst hintőedény, tizenkét aranycsésze. 85Százharminc sékel súlyú volt egy ezüsttál, egy ezüst hintőedény pedig hetven sékel súlyú. Az edények ezüstje összesen: kétezer-négyszáz sékel a szent sékel szerint. 86Tizenkét aranycsésze füstölőszerekkel. Tíz-tíz sékel súlyú volt egy-egy csésze a szent sékel szerint: a csészék aranya összesen százhúsz sékel. 87Az egészen elégő áldozatra való összes állat: tizenkét fiatal bika, tizenkét kos, tizenkét egyesztendős bárány a hozzájuk való ételáldozatokkal és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul. 88A hálaadó áldozatra való összes állat pedig huszonnégy bika, hatvan kos, hatvan bak, hatvan egyesztendős bárány volt. Ez volt az oltár fölszentelésére való áldozat, miután fölkenték azt. 89Mikor pedig bement Mózes a gyülekezet sátrába, hogy beszéljen Istennel, hallotta annak szavát, aki a bizonyság ládájának fedele felől szólt, a két kerúb közül. Onnan szólt hozzá.