Mózes IV. könyve 1

1Így szólt az ÚR Mózeshez a Sínaipusztában, a gyülekezet sátrában a második hónap első napján, Egyiptom földjéről való kijövetelük után a második esztendőben: 2Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét nemzetségeik szerint, atyáik háza népe szerint, a nevek száma szerint, minden férfit főről főre, 3húszesztendőstől fogva és feljebb, mindenkit, aki harcra fogható Izráelben. Számláljátok meg őket seregenként, te és Áron! 4Legyen veletek egy-egy férfi mindegyik törzsből, mindegyik atyái háza népének feje legyen. 5Ez pedig a neve azoknak a férfiaknak, akik mellettetek fognak állni: Rúbenből Elicúr, Sedéúr fia. 6Simeonból Selumiél, Cúrisaddaj fia. 7Júdából Nahsón, Ammínádáb fia. 8Issakárból Netanél, Cúár fia. 9Zebulonból Eliáb, Hélón fia. 10József fiai közül: Efraimból Elisámá, Ammihúd fia, Manasséból Gamliél, Pedácúr fia. 11Benjáminból Abídán, Gideóni fia. 12Dánból Ahiezer, Ammisaddaj fia. 13Ásérból Pagiél, Okrán fia. 14Gádból Eljászáf, Deúél fia. 15Naftáliból Ahira, Énán fia. 16Ezek a gyülekezetből elhívottak, atyjuk törzseinek fejei, Izráel nemzetségfői. 17Maga mellé vette Mózes és Áron e név szerint is kijelölt férfiakat. 18Összegyűjtötték az egész gyülekezetet a második hónap első napján, és bejegyezték születésük idejét nemzetségeik szerint, atyáik háza népe szerint, a nevek száma szerint, húszesztendőstől fogva és feljebb, főről főre. 19Ahogy az ÚR parancsolta, úgy számlálta meg őket Mózes a Sínai-pusztában. 20Rúbennek, Izráel elsőszülöttjének fiai, azok leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, főről főre minden férfiú, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 21akiket megszámláltak Rúben törzséből: negyvenhatezer-ötszáz lélek. 22Simeon fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, főről főre minden férfi, húszesztendőstől fogva és följebb, minden harcra fogható, 23akiket megszámláltak Simeon törzséből: ötvenkilencezer-háromszáz. 24Gád fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 25akiket megszámláltak Gád törzséből: negyvenötezer-hatszázötven. 26Júda fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 27akiket megszámláltak Júda törzséből: hetvennégyezer-hatszáz. 28Issakár fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 29akiket megszámláltak Issakár törzséből: ötvennégyezer-négyszáz. 30Zebulon fiainak leszármazottai nemzetségenként és háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 31akiket megszámláltak Zebulon törzséből: ötvenhétezer-négyszáz. 32József fiaiból Efraim fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 33akiket megszámláltak Efraim törzséből: negyvenezer-ötszáz. 34Manassé fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb, minden harcra fogható, 35akiket megszámláltak Manassé törzséből: harminckétezer-kétszáz. 36Benjámin fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 37akiket megszámláltak Benjámin törzséből: harmincötezer-négyszáz. 38Dán fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, a nevek száma szerint, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 39akiket megszámláltak Dán törzséből: hatvankétezer-hétszáz. 40Ásér fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 41akiket megszámláltak Ásér törzséből: negyvenegyezer-ötszáz. 42Naftáli fiainak leszármazottai nemzetségenként, háza népenként, név szerint számba véve, húszesztendőstől fogva és följebb minden harcra fogható, 43akiket megszámláltak Naftáli törzséből: ötvenháromezer-négyszáz. 44Ezeket vették számba, akiket Mózes, Áron és Izráel tizenkét fejedelme számolt meg; egy-egy férfi, mindegyik a háza népének feje. 45Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül, atyáik háza népe szerint, húszesztendőstől fogva és följebb, minden harcra foghatót Izráelben, 46mindazok, akiket megszámoltak: hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak. 47De a lévitákat atyáik háza népe szerint nem vették számba közöttük. 48Mert így szólt az ÚR Mózeshez: 49Csak Lévi törzsét ne vedd számba, és ne sorold őket Izráel fiai közé, 50hanem rendeld őket a bizonyság hajlékának, minden edényének és minden ahhoz valónak őrzőivé. Ők hordozzák a hajlékot, minden edényét, szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak. 51Amikor a hajléknak tovább kell indulnia, a léviták szedjék szét, amikor pedig megáll a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha pedig idegen közeledik hozzá, haljon meg. 52Izráel fiai közül mindenki a maga táborában és az ő zászlaja alatt, seregeik szerint táborozzon. 53A léviták pedig a bizonyság hajléka körül táborozzanak, hogy ne legyen haragom Izráel fiainak gyülekezetén. A léviták lássák el a bizonyság hajlékának őrzését. 54Izráel fiai úgy tettek, ahogy az ÚR megparancsolta Mózesnek.