Mózes II. könyve 40

1Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez: 2Az első hónapban, a hónap első napján állítsd föl a hajlékot, a gyülekezet sátrát. 3Tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel. 4Azután vidd be az asztalt, és rendezd el, ami rá való. Vidd be a mécsestartót is, és gyújtsd meg a mécseseit. 5Helyezd a füstölőáldozat aranyoltárát a bizonyság ládája elé, és tedd föl a függönyt a hajlék bejáratára. 6Azután helyezd az egészen elégő áldozat oltárát a gyülekezet sátrának bejárata elé. 7A mosdómedencét pedig helyezd a gyülekezet sátra és az oltár közé, és önts bele vizet. 8Azután alakítsd ki köröskörül az udvart, és az udvar kapujára tedd föl a függönyt. 9Azután vedd a kenet olaját, és kend meg a hajlékot és mindazt, ami benne van. Így szenteld meg azt és minden edényét, hogy szent legyen! 10Kend meg az egészen elégő áldozat oltárát is és annak minden edényét. Így szenteld meg az oltárt, hogy az igen szentséges legyen! 11A mosdómedencét és állványát is kend meg; így szenteld meg! 12Azután állítsd Áront és fiait a gyülekezet sátrának bejáratához, és mosd le őket vízzel! 13Öltöztesd föl Áront a szent ruhákba, és kend fel őt. Így szenteld fel, hogy a papom legyen! 14A fiait is vezesd oda, és öltöztesd föl őket köntösükbe. 15Kend fel őket, ahogy atyjukat is felkented, hogy a papjaim legyenek! Ez a felkenésük örökre pappá teszi őket nemzedékről nemzedékre. 16És pontosan úgy cselekedett Mózes, egészen úgy, ahogy az ÚR parancsolta neki. 17A második év első hónapjában, a hónap első napján történt, hogy felállították a hajlékot. 18Mózes tehát felállította a hajlékot, és letette a talpait, a deszkáit is felállította, beillesztette a reteszrudakat, és felállította az oszlopait. 19Azután kifeszítette a hajlékra a sátrat, és a sátor takaróját is ráterítette felülről, ahogy az ÚR parancsolta neki. 20Fogta és betette a bizonyságot is a ládába. A rudakat pedig a ládához illesztette, és a ládára ráhelyezte a fedelet. 21Azután bevitte a ládát a hajlékba, és föltette a függőkárpitot, hogy elfedje a bizonyság ládáját, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek. 22Az asztalt is bevitte a gyülekezet sátrába, a hajlék északi oldalához, a függönyön kívül. 23Sorban kenyeret rakott rá az ÚR előtt, ahogy az ÚR parancsolta. 24A mécsestartót a gyülekezet sátrában az asztallal szemben helyezte el, a hajlék déli oldalánál. 25Meggyújtotta a mécseseket az ÚR előtt, ahogy az ÚR parancsolta neki. 26Az aranyoltárt pedig a gyülekezet sátrában a függöny előtt helyezte el. 27És fűszerekből való füstölőszert füstölögtetett rajta, ahogy az ÚR parancsolta. 28A hajlék bejáratára föltette a függönyt. 29Az égőáldozat oltárát pedig a hajléknak, a gyülekezet sátrának bejáratánál helyezte el, és egészen elégő áldozatot és ételáldozatot mutatott be rajta, ahogy az ÚR parancsolta. 30A mosdómedencét pedig a gyülekezet sátra és az oltár közé helyezte, és vizet öntött bele mosakodásra. 31Ebben mosták meg Mózes, Áron és fiai a kezüket és a lábukat. 32Amikor a gyülekezet sátrába mentek, és amikor az oltárhoz járultak, megmosakodtak, ahogy az ÚR parancsolta Mózesnek. 33Azután elrendezte az udvart a hajlék és az oltár körül, és az udvar kapujára föltette a függönyt. Így végezte el Mózes a munkát. 34Ekkor a felhő befedte a gyülekezet sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot. 35És Mózes nem tudott bemenni, mert a felhő rajta nyugodott, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot. 36És amikor a felhő felszállt a hajlékról, Izráel fiai elindultak. Így volt egész utazásuk alatt. 37Ha pedig a felhő nem szállt föl, ők sem indultak el, míg csak föl nem szállt. 38Mert az ÚR felhője volt a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.