Mózes II. könyve 37

1Azután elkészítette Becalél a ládát akácfából, amely két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas volt. 2Beborította színarannyal kívül is, belül is, és körös-körül aranyszegélyt készített rá. 3Négy aranykarikát öntött a négy sarkára, az egyik oldalára is kettőt, a másikra is kettőt. 4Rudakat is készített akácfából, és beborította arannyal. 5Betolta a rudakat a láda oldalán levő karikákba, hogy a láda hordozható legyen. 6Két és fél könyök hosszú és másfél könyök széles fedelet is készítettek színaranyból. 7Két kerúbot is készített aranyból a fedél két végére, vert aranyból csinálta őket: 8az egyik kerúbot az egyik végére, a másik kerúbot a másikra. A fedél két végéből kovácsolta ki a kerúbokat. 9A kerúbok pedig kiterjesztették szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyukkal a fedelet. Az arcuk egymással szemben volt, és a fedél felé fordult. 10Azután elkészítette az asztalt akácfából, két könyök hosszúra, egy könyök szélesre és másfél könyök magasra. 11Beborította tiszta arannyal, és körös-körül aranyszegélyt készített rá. 12Körben egy tenyér széles keretet csinált, és a kerethez köröskörül aranyszegélyt is készített. 13Azután öntött hozzá négy aranykarikát, és a karikákat ráillesztette a négy láb négy végére. 14A karikák a keret mellett voltak, hogy tartsák a rudat, s így az asztalt hordozhassák. 15Elkészítette a rudakat is akácfából, és beborította arannyal, hogy hordozhassák az asztalt. 16Megalkotta színaranyból az asztalra való edényeket is: tálait, csészéit, kelyheit és kancsóit, amelyekkel italáldozatot áldoznak. 17Elkészítette színaranyból a mécsestartót is. Vert aranyból csinálta a mécsestartót, szára, ága, csészéi, bimbói és virágai egy darabból voltak. 18Hat ág jött ki az oldalaiból: az egyik oldalról is három mécsestartó ág, a másik oldalról is három mécsestartó ág. 19Három mandulavirág formájú csésze volt az egyik ágon, bimbóval és virággal s a másik ágon is három mandulavirág formájú csésze volt bimbóval és virággal. Ilyen lett mind a hat ág, amelyek kinyúltak a mécsestartóból. 20A mécsestartón pedig négy mandulavirág formájú csésze volt, bimbókkal és virágokkal. 21Bimbó volt a két ág alatt, bimbó volt a másik két ág alatt is, és bimbó volt a harmadik két ág alatt, mind a hat belőle kinyúló ágnál. 22A bimbók és ágaik egy darabból voltak. Színaranyból készült, egy darabból vert ötvösmunka volt az egész. 23Elkészítette színaranyból a hét mécsest, a koppantóit és a hamutálait. 24Egy talentum színaranyból készítette azt és az összes hozzá tartozó eszközt is. 25Elkészítette akácfából a füstölőoltárt is, ennek hossza egy könyök, szélessége is egy könyök volt; négyzet alakú és két könyök magas volt. Vele egy darabból készültek a szarvai is. 26Beborította színarannyal a tetejét, az oldalait körös-körül és a szarvait is. Aranyszegélyt is készített hozzá köröskörül. 27Két aranykarikát is csinált a szegélye alá, kétoldalt mindkét oldalára, hogy rúdtartókul legyenek, amelyeken hordozhatják az oltárt. 28A rudakat is akácfából csinálta, és azokat is beborította arannyal. 29A szent kenet olaját is elkészítette és a tiszta, fűszerezett illatáldozatot, úgy, ahogy a kenetkeverő készíti.