Mózes II. könyve 35

1Azután összegyűjtötte Mózes Izráel fiainak egész gyülekezetét, és azt mondta nekik: Ezek azok a dolgok, amelyeket az ÚR parancsolt, hogy cselekedjétek meg: 2hat napon át dolgozzatok, a hetedik nap pedig szent legyen számotokra, az ÚR nyugalmának szombatja legyen az. Aki azon dolgozik, azt meg kell ölni. 3Ne gyújtsatok tüzet házaitokban szombatnapon. 4És azt mondta még Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének: Ez az, amit az ÚR parancsolt: 5gyűjtsetek magatok közt ajándékot az ÚRnak. Mindenki, akinek szíve önként hajlandó arra, hozzon felajánlást az ÚRnak, aranyat, ezüstöt és rezet. 6Kék, bíborpiros, karmazsinszínű lenfonalat és kecskeszőrt. 7Vörösre festett kosbőröket, borzbőröket és akácfát. 8Világító olajat, balzsamot a kenet olajához és fűszereket a füstöléshez. 9Ónixköveket és foglalatba való drágaköveket az éfódhoz és a hósenhez. 10Akik értenek hozzá közületek, jöjjenek elő, hogy megcsinálják mindazt, amit az ÚR parancsolt: 11A hajlékot, annak sátrát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait. 12A ládát és rúdjait a fedéllel együtt és a függőkárpitot. 13Az asztalt és rúdjait, minden edényét és a szent kenyerekhez valókat. 14A világító mécsestartót és a hozzá való eszközöket: a mécseseit és a világítóolajat. 15A füstölőoltárt és rúdjait, a kenet olaját és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára tett takarót. 16Az egészen elégő áldozat oltárát, annak rézrostélyát, rúdjait és minden eszközét, a mosdómedencét és állványát. 17Az udvar szőnyegeit, oszlopait, talpait és az udvar kapujának függönyét. 18A hajlék szögeit, az udvar szögeit és köteleit. 19A szolgálati ruhákat a szent hajlékban való szolgálathoz, Áron szent ruháit és fiai papi öltözékét. 20Azután eltávozott Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől. 21És eljött mindenki, akit szíve indított, és akit lelke hajtott, és felajánlásokat hoztak az ÚRnak a gyülekezet hajlékának elkészítéséhez, minden ott végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz. 22És eljöttek a férfiak és az asszonyok, mindenki, akit szíve indított. Kapcsokat, függőket, gyűrűket, karperecet, mindenféle aranytárgyakat hozott mindenki, aki aranyból való ajándékot ajánlott föl az ÚRnak. 23És mindenki aszerint, amije volt, hozott kék, bíborpiros és karmazsinszínű fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, vörösre festett kosbőröket és borzbőröket. 24Aki ezüstöt vagy rezet tudott vinni, mind felhozta ajándékul az ÚRnak, és akinek akácfája volt, fölhozta a különféle munkákban való felhasználásra. 25Az asszonyok közül pedig mind, akik értettek hozzá, saját kezükkel fontak, és fölvitték azt, amit fontak, a kék, bíborpiros és karmazsinszínű fonalat és a lenfonalat. 26Azok az asszonyok pedig, akik értettek hozzá, kecskeszőrt fontak. 27A főemberek pedig ónixköveket, foglalni való köveket hoztak az éfódhoz és a hósenhez. 28Illatszert is és olajat a mécsesbe és a kenethez és fűszereket a füstöléshez. 29Minden férfi és asszony, akit szíve önként indított, hogy áldozzon az egész munkára, amelyet az ÚR elrendelt Mózes által, hogy véghezvigyenek: Izráel fiai mind önként hoztak ajándékot az ÚRnak. 30Ekkor azt mondta Mózes Izráel fiainak: Íme, az ÚR név szerint hívta el Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda nemzetségéből. 31Betöltötte Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, 32hogy meg tudjon tervezni mindent, amit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni 33és foglalásra való köveket vésni, fát faragni és minden mesterségbeli munkát elvégezni. 34Azontúl alkalmassá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Oholíáb, Ahíszámák fia, a Dán nemzetségéből. 35Betöltötte őket a bölcsesség lelkével, hogy el tudjanak végezni mindenféle faragó-, kötő- és hímzőmunkát kék, bíborpiros, karmazsinszínű fonalból és lenfonálból és minden takácsmunkát, és el is készítsék ezeket a munkákat, és mesterműveket gondoljanak ki.