Mózes II. könyve 25

1Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez: 2Mondd meg Izráel fiainak, hogy gyűjtsenek nekem ajándékokat. Gyűjtsenek nekem ajándékokat mindenkitől, akit a szíve erre indít. 3Ilyen ajándékokat gyűjtsetek tőlük: aranyat, ezüstöt és rezet. 4Kék, bíborpiros, karmazsin színű lenfonalat és kecskeszőrt. 5Vörösre festett kosbőröket, borzbőröket és akácfát. 6Mécsesbe való olajat, kenetolajhoz való balzsamot és füstöléshez való fűszereket. 7Ónixköveket és foglalatba való köveket az éfódhoz és a hósenhez. 8Készítsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakjam. 9Pontosan úgy csináljátok a hajléknak és minden edényének a formáját, ahogy megmutatom neked. 10Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akácfából. 11Borítsd be azt tiszta arannyal, belül is, kívül is borítsd be, és készíts rá körben arany szegélyt. 12Önts hozzá aranyból négy karikát, és illeszd azokat a négy sarkára, egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára szintúgy. 13Csinálj rudakat is akácfából, és borítsd be arannyal. 14A rudakat dugd a láda oldalain levő karikákba, hogy azokkal hordozzák majd a ládát. 15A rudak a láda karikáiban legyenek, és ne vegyék ki őket onnan. 16Tedd a ládába a bizonyságot, amelyet neked adok. 17Készíts két és fél könyök hosszú és másfél könyök széles fedelet is színaranyból. 18Készíts két kerúbot is aranyból, vert aranyból készítsd őket a fedél két végére. 19Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másikra. A fedél két végéből formázzátok ki a kerúbokat. 20A kerúbok pedig terjesszék ki a szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyukkal a fedelet. Arcuk egymás felé legyen. A kerúbok arca a fedél felé forduljon. 21A fedelet helyezd a ládára, a ládába pedig tedd bele a bizonyságot, amelyet adok neked. 22Ott jelenek meg neked a fedél tetejénél, a két kerúb között, amelyek a bizonyság ládája fölött vannak, ott szólok hozzád mindazokról, amiket általad parancsolok Izráel fiainak. 23Készíts két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt is akácfából. 24Borítsd be színarannyal, és készíts rá körben aranyszegélyt. 25Készíts rá körben egy tenyérnyi keretet, a keretre pedig készíts körben aranyszegélyt. 26Négy aranykarikát is készíts hozzá, és illeszd a karikákat a négy láb négy végére. 27A rúdtartó karikák a keret mellett legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. 28A rudakat is akácfából készítsd, és arannyal borítsd be; velük hordozzák az asztalt. 29Készítsd el a tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, amelyekkel italáldozatot áldoznak. Színaranyból csináld őket! 30Tégy az asztalra szent kenyeret, hogy az mindig előttem legyen. 31Csinálj mécsestartót is színaranyból. Vert aranyból készüljön a mécsestartó. Szára, ága, csészéi, bimbói és virágai egy darabból legyenek. 32Hat ág jöjjön ki az oldalaiból, három mécsestartó ág az egyik és három a másik oldalból. 33Mandulavirág formájú három csésze legyen az egyik ágon, bimbóval és virággal, és mandulavirág formájú három csésze a másik ágon is, bimbóval és virággal. Ilyen legyen a mécsestartóból kijövő mind a hat ág. 34A mécsestartón pedig négy mandulavirág formájú csésze legyen, bimbókkal és virágokkal. 35Bimbó legyen a belőle kijövő két ág alatt és szintén bimbó a belőle kijövő két ág alatt és úgyszintén bimbó a belőle kijövő két ág alatt is: így legyen a mécsestartóból kijövő mind a hat ág alatt. 36Bimbóik és ágaik vele egy darabból legyenek. Egy darab színaranyból legyen kiverve az egész. 37Készíts hozzá hét mécsest is, és úgy rakják föl a mécseseit, hogy bevilágítsák az előtte levő teret. 38A koppantói és hamutálai is színaranyból legyenek. 39Egy talentum színaranyból készítsék az egész felszerelést. 40Vigyázz, hogy a szerint a minta szerint készíttesd el, amelyet a hegyen mutattam neked.