Mózes I. könyve 5

1Ez Ádám nemzetségének a könyve. Amelyik napon Isten az embert teremtette, Istenhez hasonlóvá teremtette. 2Férfivá és asszonnyá teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. 3Százharminc esztendőt élt Ádám, és fiút nemzett a saját képére és hasonlóságára, és Sétnek nevezte. 4Ádám napjai, miután Sétet nemzette, nyolcszáz esztendőt tettek ki, és még nemzett fiakat és leányokat. 5Ádám egész életének ideje kilencszázharminc esztendő volt, azután meghalt. 6Sét pedig százöt esztendőt élt, és Énóst nemzette. 7Sét, miután Énóst nemzette, nyolcszázhét esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett. 8Sét egész életének ideje kilencszáztizenkét esztendő volt, azután meghalt. 9Énós pedig kilencven esztendőt élt, és nemzette Kénánt. 10Énós, miután Kénánt nemzette, nyolcszáztizenöt esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett. 11Énós egész életének ideje kilencszázöt esztendő volt, azután meghalt. 12Kénán pedig hetven esztendőt élt, és nemzette Mahalalélt. 13Kénán, miután Mahalalélt nemzette, nyolcszáznegyven esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett. 14Kénán egész életének ideje kilencszáztíz esztendő volt, azután meghalt. 15Mahalalél pedig hatvanöt esztendőt élt, és Járedet nemzette. 16Mahalalél, miután Járedet nemzette, nyolcszázharminc esztendeig élt, és fiakat és leányokat nemzett. 17Mahalalél egész életének ideje nyolcszázkilencvenöt esztendő volt, azután meghalt. 18Járed pedig százhatvankét esztendőt élt, és Énókot nemzette. 19Járed, miután Énókot nemzette, nyolcszáz esztendőt élt, és fiakat és leányokat nemzett. 20Járed egész életének ideje kilencszázhatvankét esztendő volt, azután meghalt. 21Énók pedig hatvanöt esztendőt élt, és Matuzsálemet nemzette. 22Énók háromszáz esztendeig az Istennel járt, miután Matuzsálemet nemzette, és fiakat és leányokat nemzett. 23Énók egész életének ideje háromszázhatvanöt esztendő volt. 24És mivel Énók Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. 25Matuzsálem pedig száznyolcvanhét esztendőt élt és Lámeket nemzette. 26Matuzsálem, miután Lámeket nemzette, hétszáznyolcvankét esztendőt élt, és fiakat és leányokat nemzett. 27Matuzsálem egész életének ideje kilencszázhatvankilenc esztendő volt, azután meghalt. 28Lámek pedig száznyolcvankét esztendőt élt, és fiat nemzett. 29Nóénak nevezte el, mert ezt mondta: Ő vigasztal meg minket kezünk fáradságos munkájában e földön, melyet megátkozott az ÚR. 30És Lámek, miután Nóét nemzette, ötszázkilencvenöt esztendőt élt, és fiakat és leányokat nemzett. 31Lámek egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő volt, azután meghalt. 32Nóé ötszáz esztendős volt, amikor Sémet, Hámot és Jáfetet nemzette.