Mózes I. könyve 15

1Ezek után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj, Abrám! Én pajzsod vagyok neked, jutalmad felette igen bőséges. 2Abrám ezt mondta: Uram ISTEN, mit adnál nekem, hiszen magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszi Eliézer? 3Majd így folytatta Abrám: Íme, nem adtál nekem magzatot, és íme, házam szolga szülöttje lesz az örökösöm. 4Ekkor így szólt hozzá az ÚR: Nem ő lesz az örökösöd, hanem aki ágyékodból származik, az lesz az örökösöd. 5Azután kivitte őt, és ezt mondta: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Azt mondta neki: Így lesz a te utódod is. 6Abrám hitt az ÚRnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. 7Azután így szólt hozzá: Én vagyok az ÚR, aki kihoztalak téged Úr-Kaszdimból, hogy neked adjam e földet örökségül. 8Abrám pedig ezt mondta: Uram ISTEN, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? 9Az ÚR erre azt felelte neki: Hozz nekem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét és egy háromesztendős kost, egy gerlicét és egy galambot. 10Elhozta azért mindezeket, és kétfelé hasította őket, és mindegyiknek a felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította kétfelé. 11És ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elűzte őket. 12Naplementekor mély álom lepte meg Abrámot, és íme, rémület és nagy sötétség szállt őreá. 13Ekkor az ÚR azt mondta neki: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz olyan földön, amely nem az övé, és szolgálatra szorítják és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. 14De azt a népet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal. 15Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jó vénségben temetnek el. 16Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide; mert az emóriak gonoszsága még nem telt be. 17És mikor a nap lement, és sötétség lett, íme, egy füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át a húsdarabok között. 18E napon kötött az ÚR szövetséget Abrámmal, és ezt mondta: A te magodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától fogva a nagy folyóig, az Eufráteszig: 19a kénieket, kenizzieket és kadmóniakat, 20a hettitákat, perizzieket és a refáiakat, 21az emóriakat, kánaániakat, girgásiakat és jebúsziakat.