Márk Evangyélioma 13

1Amikor kijött a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és micsoda épületek! 2Jézus pedig azt mondta: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. 3Amikor később a templommal szemben, az Olajfák hegyén ült, megkérdezte tőle bizalmasan Péter, Jakab, János és András: 4Mondd meg nekünk, mikor fog mindez bekövetkezni, és mi lesz a jele ezek beteljesedésének? 5Jézus így kezdte válaszát: Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket, 6mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják: Én vagyok, és sokakat megtévesztenek. 7Ne rémüljetek meg, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallotok, mert ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. 8Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, földrengések és éhínségek lesznek többfelé, de mindez csak a vajúdás kínjainak kezdete. 9Ti pedig vigyázzatok magatokra: Bíróság elé állítanak titeket, a zsinagógákban megvernek, és helytartók és királyok elé állítanak majd miattam, hogy bizonyságot tehessetek előttük. 10De előbb minden népnek hirdetni kell az evangéliumot. 11Amikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, hanem azt mondjátok, ami abban az órában adatik nektek, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. 12Halálra adja majd testvér a testvérét, apa a gyermekét, és gyermekek szüleik ellen fordulnak, halálra juttatva őket. 13Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. 14Amikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem kellene – aki olvassa, értse meg –, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. 15Aki a háztetőn van, ne szálljon le, be se menjen, hogy házából valamit elvigyen, 16és aki a mezőn van, haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. 17Jaj lesz a várandós és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban! 18Imádkozzatok, hogy mindez ne télen legyen, 19mert azok olyan nyomorúságos napok lesznek, amilyenek az Isten által teremtett világ kezdete óta mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. 20És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, senki sem menekülne meg, de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. 21Ha valaki akkor azt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy: Íme, ott van, ne higgyétek! 22Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. 23Ti pedig vigyázzatok, mert előre megmondtam nektek mindent. 24Azokban a napokban, azután a nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, 25a csillagok lehullnak az égből, és az egek erősségei megrendülnek. 26Akkor meglátják az Emberfiát eljönni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel, 27és akkor elküldi angyalait, és összegyűjti választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. 28A fügefáról vegyétek pedig a példát: amikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 29Hasonlóképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. 30Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. 31Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha el nem múlnak. 32Arról a napról és óráról azonban senki sem tud, még az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak egyedül az Atya. 33Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! 34Úgy van ez, mint a messzi útra készülő ember, aki házát elhagyva felhatalmazza szolgáit, és kinek-kinek megszabja a maga dolgát, és az ajtónállónak is megparancsolja, hogy vigyázzon. 35Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: este, éjfélkor, kakasszóra vagy reggel. 36Amikor hirtelen megérkezik, nehogy alva találjon titeket! 37Amit azért nektek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!