Lukács Evangyélioma 21

1Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok az ajándékaikat a perselybe. 2Látott pedig egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért vetett bele. 3Ekkor így szólt: Igazán mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy mindenkinél többet adott, 4mert mindezek a fölöslegükből adták az ajándékot, ő azonban szegénységéből minden vagyonát, amije volt, odaadta. 5Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, azt mondta: 6Eljönnek majd a napok, amikor ezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának. 7Megkérdezték tőle: Mester, mikor lesznek ezek, és mi lesz a jele annak, hogy ez bekövetkezik? 8Ő pedig azt mondta: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket, mert sokan jönnek az én nevemben, akik azt mondják: „Én vagyok”, és hogy „az idő elérkezett”. Ne kövessétek őket! 9Amikor hallotok háborúkról és lázadásokról, ne rémüljetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. 10Majd így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, 11és mindenfelé nagy földindulások, éhségek és járványok lesznek, az égen pedig ijesztő nagy jelek lesznek láthatók. 12De ezeket megelőzően kezet emelnek rátok, és üldözni fognak titeket, átadnak a zsinagógáknak, börtönbe vetnek, és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. 13De ez alkalom lesz nektek a bizonyságtételre. 14Döntsétek el szívetekben, hogy nem gondolkodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, 15mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. 16Még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is elárulnak titeket, sőt egyeseket meg is ölnek közületek. 17Mindenki gyűlölni fog benneteket az én nevemért. 18De fejeteknek egy hajszála sem vész el. 19Kitartásotokkal nyeritek meg lelketeket. 20Amikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett pusztulása. 21Akkor, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, a városban levők pedig hagyják el azt, és akik a mezőn vannak, ne menjenek be abba. 22Mert ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjen mindaz, ami meg van írva. 23Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban, mert nagy nyomorúság lesz e földön és harag e népen! 24Kardélre hányják és fogságba viszik őket minden pogány nép közé, és Jeruzsálemet a pogányok megtapodják, amíg be nem telik a pogányok ideje. 25És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, a földön pedig a népek tanácstalanságukban kétségbeesnek a tenger zúgása és tajtékzása miatt. 26Dermesztő félelem lesz úrrá az embereken annak várása miatt, amik e földre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. 27Akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. 28Amikor pedig mindezek elkezdődnek, álljatok fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti váltságotok. 29Mondott nekik egy példázatot: Nézzétek meg a fügefát és a többi fákat! 30Amikor látjátok, hogy lombosodik, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. 31Ugyanúgy ti is, amikor látjátok, hogy ezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. 32Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. 33Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. 34De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek tobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, 35amely mint egy csapda, úgy lep meg mindenkit, aki az egész föld színén lakik. 36Legyetek éberek, és imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az Emberfia előtt! 37Napközben a templomban tanított, éjszakára pedig kiment, hogy azon a hegyen lehessen, amelyet Olajfák hegyének hívnak. 38Kora reggel pedig odament hozzá az egész nép, hogy hallgassa a templomban.