Krónika I. könyve 8

1Benjámin nemzette elsőszülöttjeként Belát, másodikként Asbélt, harmadiknak Ahrahot, 2negyediknek Nóhát és ötödikként Ráfát. 3Bela fiai voltak: Addár, Gérá és Abihúd, 4Abisúa, Naamán, Ahóah, 5Gérá, Sefúfán és Húrám. 6Ezek voltak Éhúd fiai, Geba lakóinak családfői, de száműzték őket Mánáhatba: 7nevezetesen Naamán, Ahijjá és Gérá; ő vitte fogságba őket, és ő nemzette Uzzát és Ahihúdot. 8Saharaim pedig Móáb mezején nemzette Húsimot és Baarát, miután elbocsátotta feleségeit. 9Hódes nevű feleségétől nemzette Jóbábot, Cibját, Mésát és Malkámot, 10Jeúcot, Szokját és Mirmát. Ezek a fiai családfők voltak. 11Húsimtól nemzette Abitúbot és Elpaalt. 12Elpaal fiai voltak: Éber, Misám és Semed. Ő építette Ónót, Lódot és falvait. 13Beríá és Sema, Ajjálón lakóinak családfői űzték el Gát lakóit. 14Ahjó, Sásák, Jerémót, 15Zebadjá, Arád, Eder, 16Míkáél, Jispá és Jóhá voltak Beríá fiai. 17Zebadjá, Mesullám, Hizki, Heber, 18Jismeraj, Jizlíá és Jóbáb voltak Elpaal fiai. 19Jákim, Zikri, Zabdi, 20Eliénaj, Cilletaj, Eliél, 21Adájá, Berájá és Simrát voltak Simei fiai. 22Jispán, Éber, Eliél, 23Abdón, Zikri, Hánán, 24Hananjá, Élám, Antótijjá, 25Jifdejá, Penúél voltak Sásák fiai. 26Samseraj, Seharjá, Ataljá, 27Jaaresjá, Élijjá és Zikri voltak Jeróhám fiai. 28Ezek a családfők, akik származásuk szerint főemberek voltak, Jeruzsálemben laktak. 29Gibeónban lakott Jeiél, Gibeón atyja. Feleségének Maaká volt a neve. 30Elsőszülöttje Abdón volt, azután Cúr, Kís, Baal, Nádáb, 31Gedór, Ahjó és Zeker következett. 32Majd Miklót, aki Simát nemzette. Ezek is a testvéreik mellett, Jeruzsálemben laktak más testvéreikkel együtt. 33Nér nemzette Kíst, Kís nemzette Sault, Saul nemzette Jónátánt, Malkisúát, Abinádábot és Esbaalt. 34Jónátán fia Meribbaal volt. Meribbaal nemzette Míkát. 35Míká fiai Pítón, Melek, Taréa és Áház voltak. 36Áház nemzette Jehóaddát, Jehóaddá pedig Álemetet, Azmávetet és Zimrit, Zimri nemzette Mócát, 37Mócá pedig Binát. Az ő fia volt Refájá, ennek a fia Elászá, az ő fia Ácél. 38Továbbá Ácélnak hat fia volt, név szerint ezek: Azrikám, Bókerú, Jismáél, Searjá, Óbadjá és Hánán. Mindezek Ácél fiai voltak. 39Testvérének, Éseknek ezek a fiai: Úlám az elsőszülöttje, Jeús a második és Elifelet a harmadik. 40Úlám fiai erős harcosok, íjászok voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek Benjámin fiai voltak.