Krónika I. könyve 25

1Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra különválasztották Ászáf, Hémán és Jedútún fiai közül azokat, akik prófétai lélekkel játszottak citerákon, lantokon és cintányérokon. Azok sora, akiket erre a szolgálatra rendeltek, ez volt: 2Ászáf fiai közül: Zakkúr, Jószéf, Netanjá és Aszarélá, Ászáf fiai. Őket Ászáf vezette prófétai lélekkel, aki a király felügyelete alá tartozott. 3A jedútúniak közül: Jedútún hat fia, Gedaljáhú, Ceri, Jesajáhú, Hasabjáhú, Mattitjáhú és Simei, akik apjuk, Jedútún mellett prófétai lélekkel játszottak citerán az ÚR tiszteletére és dicséretére. 4Hémán fiai közül: Hémán fiai: Bukkijjáhú, Mattanjáhú, Uzzíél, Sebuél, Jerimót, Hananjá, Hanáni, Eliátá, Giddalti, Rómamti-Ezer, Josbekásá, Mallóti, Hótir, Mahaziót. 5Ezek mind Hémán fiai, aki a király látnoka volt, hogy Isten beszédeivel a hatalmát fölemelje. Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt adott. 6Ezek mindnyájan apjuk vezetésével az ÚR házában énekeltek cintányérokkal, lantokkal és citerákkal Isten házának a szolgálatában a király, Ászáf, Jedútún és Hémán irányítása szerint. 7Kétszáznyolcvannyolc volt a száma testvéreikkel együtt azoknak, akiket megtanítottak az ÚR énekeire; és mindnyájan képzettek voltak. 8Sorsot vetettek a szolgálat sorrendjére nézve a fiatalokra és az öregekre, tanítókra és a tanítványokra egyaránt. 9A sorsolás először Ászáf fiára, Jószéfre esett, a második Gedaljáhúra, akik testvéreikkel és fiaikkal együtt összesen tizenketten voltak. 10A harmadik Zakkúrra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 11A negyedik sorsolás Jicrire esett; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 12Az ötödik Netanjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 13A hatodik Bukkijjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 14A hetedik Jeszarélára; fiaival és testvéreivel együtt tizenketten voltak. 15A nyolcadik Jesajáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 16A kilencedik Mattanjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 17A tizedik Simeire; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 18A tizenegyedik Azarélra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 19A tizenkettedik Hasabjára; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 20A tizenharmadik Súbáélra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 21A tizennegyedik Mattitjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 22A tizenötödik Jerémótra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 23A tizenhatodik Hananjáhúra; fiaival és testvéreivel együtt tizenketten voltak. 24A tizenhetedik Josbekására; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 25A tizennyolcadik Hanánira; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 26A tizenkilencedik Mallótira; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 27A huszadik Elijjátára; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 28A huszonegyedik Hótírra; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 29A huszenkettedik Giddaltira; fiaival és testvéreivel együtt összesen tizenketten voltak. 30A huszonharmadik Mahaziótra; fiaival és testvéreivel együtt tizenketten voltak. 31A huszonnegyedik Rómamti-Ezerre; fiaival és testvéreivel együtt tizenketten voltak.