Korinthusbeliekhez írt II. levél 13

1Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú szava alapján áll meg minden vallomás. 2Előre megmondtam másodszori ottlétemkor, most pedig távollétemben előre mondom azoknak, akik korábban vétkeztek, és a többieknek mind, hogy ha ismét odamegyek, nem leszek kíméletes, 3mivel ti annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem erős köztetek. 4Mert noha megfeszíttetett erőtlenségből, mindazáltal él Isten hatalmából. És ha mi erőtlenek vagyunk is őbenne, de vele együtt majd Isten erejéből élünk közöttetek. 5Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e! Vizsgáljátok meg magatokat! Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. 6De remélem, hogy felismeritek, hogy mi kiálltuk a próbát. 7Imádkozunk Istenhez, hogy semmi gonoszt ne tegyetek – nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem hogy ti a jót tegyétek, mi pedig hadd legyünk olyanok, mint akik nem álltuk ki a próbát. 8Mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. 9Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti meg erősek vagytok, és imádkozunk a ti tökéletesedésetekért. 10Azért írom ezeket távollétemben, hogy ottlétemkor ne kelljen keményen fellépnem azzal a hatalommal, amelyet az Úr építésre, nem pedig rombolásra adott nekem. 11Végezetül, testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és békesség Istene lesz veletek. 12Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. 13Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! 14Összevont szöv.