Józsué könyve 12

1Ezek pedig annak a földnek a királyai, akiket levertek Izráel fiai, és földjüket birtokba vették a Jordánon túl napkelet felé, az Arnón medrétől a Hermón-hegyig és az egész mezőséget kelet felől: 2Szíhón, az emóriak királya, aki Hesbónban lakott, ő uralkodott Aróértől kezdődően, amely az Arnón-patak partján van, a patak középső részénél Gileád területe felé a Jabbók-patakig, az Ammón fiainak határáig. 3És a Kinnerettenger keleti széléig és a puszta tengerének, a Sós-tengernek a keleti széléig, a bét-jesimóti útig, dél felé pedig a Piszgá-hegy lejtőjéig. 4A refáiak maradékai közül való Ógnak, Básán királyának, aki Astárótban és Edreiben lakott, ez volt a területe: 5a Hermón hegyén, Szalkában és az egész Básánban, a gesúriak és maakábeliek határáig és a fél Gileádon, Szíhónnak, Hesbón királyának a határáig uralkodott. 6Mózes, az ÚR szolgája és Izráel fiai verték le őket, és Mózes, az ÚR szolgája, odaadta azt a földet örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és a Manassé törzse felének. 7Ezek pedig annak a földnek a királyai, akiket levertek Józsué és Izráel fiai a Jordán másik oldalán nyugat felé, Baal-Gádtól kezdődően, amely a Libánon völgyében van, egészen a Kopasz-hegyig, amely Széír felé emelkedik. Izráel nemzetségeinek adta ezt Józsué örökségül, osztályrészeik szerint: 8a hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken a hettiták, emóriak, kánaániak, perizziek, hivviek és jebúsziak földjét. 9Jerikó királya: egy, Aj királya Bétel mellett: egy, 10Jeruzsálem királya: egy, Hebrón királya: egy, 11Jarmút királya: egy, Lákis királya: egy, 12Eglón királya: egy, Gézer királya: egy, 13Debír királya: egy, Geder királya: egy, 14Hormá királya: egy, Arád királya: egy, 15Libná királya: egy, Adullám királya: egy, 16Makkéda királya: egy, Bétel királya: egy, 17Tappúah királya: egy, Héfer királya: egy, 18Afék királya: egy, Sárón királya: egy, 19Mádón királya: egy, Hácór királya: egy, 20Simrón-Meróón királya: egy, Aksáf királya: egy, 21Taanak királya: egy, Megiddó királya: egy, 22Kedes királya: egy, a karmeli Jokneám királya: egy, 23a dóri magaslaton levő Dór királya: egy, a Gilgál népeinek királya: egy, 24Tirca királya: egy. Összesen harmincegy király.