Jób könyve 8

1Ekkor így felelt a súahi Bildád: 2Meddig szólsz még efféléket, és meddig lesz még sebes szél szád beszéde? 3Elferdíti-e Isten az ítéletet, avagy kiforgatja-e a Mindenható az igazságot? 4Ha fiaid vétkeztek ellene, gonoszságuk miatt vetette el őket. 5De ha te Istent keresed, és a Mindenhatóhoz könyörögsz bocsánatért, 6ha tiszta és becsületes vagy, akkor bizonyosan pártodra áll, és békességessé teszi hajlékodat igazságodért. 7És ha kezdetben szegény voltál, ezután naggyá leszel. 8Mert kérdezd csak meg az előző nemzedéket, és vedd fontolóra, amit atyáik kutattak föl! 9Mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit sem tudunk, mert napjaink olyanok, mint az árnyék e földön. 10Nem tanítanak-e azok téged? Nem mondják-e el neked, és nem szívükből szólnak-e? 11Felnövekedik-e a káka mocsár nélkül, megnyúlik-e a sás víz nélkül? 12Még gyenge korában, ha nem is szakítják ki, minden fűnél hamarabb elszárad. 13Ilyen az ösvényük mindazoknak, akik elfeledkeznek Istenről, így vész el a képmutatók reménysége. 14Szétfoszlik bizakodásuk, és bizodalmuk olyan lesz, mint a pókháló. 15Házára támaszkodik, és nem áll meg; belekapaszkodik, és nem marad meg. 16Ha bőven kap nedvességet a napfényen, indája túlnő a kerítésen. 17Gyökerei átfonódnak a kőhalmon, átfúródnak a sziklarétegen. 18Ám ha kiirtják helyéről, még az is megtagadja őt: Nem láttalak! 19Íme, ez az ő pályájának öröme! Utána más hajt ki a földből. 20Bizony, nem veti meg Isten az ártatlant, és a gonoszoknak nem ad előmenetelt. 21Megtölti még szádat nevetéssel és ajkaidat vigassággal. 22Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátra megsemmisül.