Jób könyve 5

1Kiálts csak! Van-e, aki felelne neked? A szentek közül melyikhez fordulsz? 2Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig a buzgóság veszíti el. 3Láttam, hogy egy bolond gyökeret eresztett, de nagy hamar átkozott lett szép hajlékában. 4Távol van fiaitól a szabadulás: elnyomják őket a kapuban, mert nincs megmentőjük. 5Amit learattak, fölfalja az éhező, a tövisek közül is kiszedi, és liheg, mint a gazdag a kincsek után. 6Mert nem porból támad a veszedelem, s nem földből sarjad a nyomorúság, 7de az ember nyomorúságra születik, mint ahogy a parázs szikrái is fölfelé szállnak. 8Ezért én a Mindenhatóhoz folyamodom, Istenre bízom ügyemet, 9aki nagy és kikutathatatlan dolgokat művel, és csodákat, melyeknek száma sincsen. 10Esőt ad a föld színére, és vizet bocsát a mezőkre. 11Az alázatosakat fölmagasztalja, és a gyászolókat biztonságba helyezi. 12Semmivé teszi a csalárdak szándékát, hogy kezük ne vihessen véghez maradandót. 13A bölcseket saját csalárdságukkal fogja meg, és hiábavalóvá lesz a hamisak tanácsa. 14Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatózva járnak, mint éjszaka. 15Megszabadítja a szegényt az erős kezéből és szájuk fegyverétől, 16hogy reménysége legyen a nincstelennek, és a hamisság befogja a száját. 17Íme, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenható büntetését ne vesd meg! 18Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. 19Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem ér téged veszedelem. 20Az éhínségben megment a haláltól, és a háborúban a fegyveres kéztől. 21A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, ha a pusztulás jön. 22Nevetsz a pusztuláson és az éhségen, és a fenevadaktól sem kell félned. 23Mert a mező köveivel is szövetséged lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled. 24Majd meglátod, hogy békességben lesz a sátrad, s ha megvizsgálod hajlékodat, nem találsz benne hiányt. 25Majd meglátod, hogy utódaid megszaporodnak, és sarjadékod annyi lesz, mint a mező füve. 26Érett korban térsz a sírba, ahogyan a learatott gabonát is a maga idején takarítják be. 27Íme, mi ezt kutattuk ki, így van ez. Hallgass erre, és jegyezd meg magadnak.