Jób könyve 38

1Ekkor így felelt az ÚR Jóbnak a forgószélből: 2Ki akarja elhomályosítani az örök rendet tudatlan beszédével? 3Nosza, övezd föl derekadat férfiasan, én majd kérdezlek, te meg taníts engem! 4Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! 5Ki határozta meg méreteit, ugyan tudod-e? Ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? 6Mire alapozták oszlopait, és ki helyezte el sarokkövét, 7amikor együtt vigadoztak a hajnalcsillagok, és ujjongtak az istenfiak? 8Kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt, és kijött a föld gyomrából; 9amikor felhőbe öltöztettem és sűrű homállyal takartam be; 10amikor megszabtam határait, zárat és ajtókat helyeztem rá, 11és azt mondtam: „Eddig jöjj, és ne tovább; ez itt ellenáll kevély habjaidnak!”? 12Parancsoltál-e a reggelnek, amióta élsz? Vajon te adtál-e helyet a hajnalnak, 13hogy belefogóddzék a föld széleibe, és lerázza róla a gonoszokat? 14Átváltozik, mint agyag a pecsét alatt, és úgy áll elő a föld, mint aki felöltözött. 15Így veszi el a gonoszoktól a világosságot, és összetöri a fölemelt kart. 16Eljutottál-e a tenger forrásáig, bejártad-e a mélység alját? 17Megnyíltak-e előtted a halál kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-e? 18Áttekintetted-e a föld szélességét? Mondd meg mindezt, ha tudod! 19Melyik út visz oda, ahol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye? 20Vissza tudod-e vinni határai közé, ismered-e a házába vezető utat? 21Tudod te ezt, hiszen akkor születtél; napjaid száma igen nagy! 22Eljutottál-e a hó raktárához, vagy a jégeső raktárát láttad-e? 23Fenntartottam azt a szükség idejére, a harc és a háború napjára. 24Melyik út vezet oda, ahol szétoszlik a világosság, és honnan terjed szét a keleti szél a földön? 25Ki hasított nyílást a záporesőnek és utat a mennydörgő villámnak, 26hogy lehulljon az ember nélküli földre, a pusztaságra, ahol senki sincsen; 27hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy zsenge füvet sarjasszon? 28Van-e atyja az esőnek, és vajon ki nemzette a harmat cseppjeit? 29Kinek méhéből jött elő a jég, és ki szülte az ég daráját, 30amikor megkeményednek a vizek, úgy, mint egy kő, és bezárul a mélység színe? 31Összekötheted-e a Fiastyúk szálait, vagy a Kaszáscsillag köteleit megoldhatod-e? 32Az állatöv csillagait előhozhatod-e a maguk idejében, a Göncölszekeret forgathatod-e fiaival együtt? 33Ismered-e az ég törvényeit, vagy te határozod-e meg uralmát a földön? 34Fölhat-e hangod a felhőkig, hogy vizek áradata borítson el téged? 35Kibocsáthatod-e útjukra a villámokat, és mondják-e neked, hogy itt vagyunk? 36Ki helyezett bölcsességet a sötét felhőkbe, és az égi jelenségeknek ki adott értelmet? 37Ki számlálta meg a felhőket bölcsességében, és ki üríti ki az ég tömlőit, 38ha megkeményedik a föld, mint a rög, és összetapadnak a göröngyök? 39(39,1) Te ejtesz-e zsákmányt a nőstény oroszlánnak, és kielégítheted-e az oroszlánkölykök éhségét, 40(39,2) amikor meglapulnak tanyáikon, és a bokrok közt lesben fekszenek? 41(39,3) Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltoznak, s kóvályognak, mert nincs mit enniük?