Jób könyve 20

1Erre így felelt a naamái Cófár: 2Gondolataim feleletre kényszerítenek, mert nagy a felháborodottság bennem. 3Hallom a megszégyenítő dorgálást, de értelmes lelkem megfelel majd értem. 4Tudod-e azt, hogy eleitől fogva, az embernek e földre helyezése óta 5az istentelenek vigassága rövid ideig tart, és az elvetemültek öröme egy röpke pillanat? 6Ha szinte az égig érne is büszkesége, és a fellegeket érné a feje, 7úgy vész el örökre, mint saját ganéja, és akik látták, azt kérdik: Hol van? 8Elrepül, mint az álom, és nem találják. Eltűnik, mint az éjjeli látomás. 9A szem, amely ráragyogott, nem látja többé, és lakóhelye sem törődik vele. 10Fiai a szegény kedvében járnak, és keze visszaadja a vagyonát. 11Ha csontja tele is volt ifjúi erővel, az vele együtt roskad a porba. 12Ha édes szájában a gonoszság, és elrejti azt nyelve alá, 13sajnál megválni tőle, inkább ínye között tartogatja, 14akkor étke elváltozik gyomrában, vipera mérgévé lesz bensőjében. 15Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, hasából is kihajtja azt Isten. 16Vipera mérgét szívta, és áspiskígyó fullánkja öli meg őt, 17hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat. 18Amit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti le; éppígy kereskedéssel szerzett vagyonának sem örülhet. 19Mert kihasználta és cserbenhagyta a szegényeket; házat rabolt, de nem építi tovább. 20Mivel gyomra nem tudott betelni semmivel, nem mentheti meg értékeit. 21Falánksága miatt semmi sem maradt meg, ezért nem lesz tartós jóléte. 22Mikor teljes a bősége, akkor lát szükséget, és mindenféle nyomorúság támad rá. 23Amikor meg akarja tölteni hasát, rábocsátja haragja tüzét, és azt önti rá étele gyanánt. 24Amikor vasfegyver elől fut, ércből készült íj lövi át. 25Kihúzza a nyilat, és az kijön a hátából, kivillan az epéjéből; rémület tölti el. 26Teljes sötétség veszi körül rejtett vagyonát, föl nem szított tűz emészti meg; elpusztul az is, ami sátrában megmaradt. 27Megjelenti álnokságát a menny, és ellene támad a föld. 28Házának jövedelme eltűnik, szétfolyik az Úr haragjának napján. 29Ez a gonosz ember fizetsége Istentől, és ez beszédének öröksége a Mindenhatótól.