Jób könyve 19

1Erre Jób így felelt: 2Meddig búsítjátok még lelkemet, és kínoztok beszédetekkel? 3Már tízszer is gyaláztatok engem. Nem röstellitek, hogy így erősködtök ellenem? 4Még ha csakugyan tévedtem is, tévedésemet magamra veszem. 5Ti azonban pöffeszkedni akartok velem szemben, és rám akarjátok bizonyítani gyalázatomat. 6Tudjátok meg hát, hogy Isten alázott meg és hálójával ő vett körül engem. 7Íme, kiáltozom az erőszak miatt, de nem kapok választ, segítségért kiáltok, de nincs igazság. 8Utam elé gátat emelt, nem mehetek át rajta, ösvényemre pedig sötétséget vetett. 9Tisztességemből kivetkőztetett, és fejemről levette a koronát. 10Megrontott körös-körül, hogy elvesszek, és letördelte reménységemet, mint egy fát. 11Fölgerjedt haragja ellenem, és úgy bánt velem, mint ellenségeivel. 12Seregei együtt jöttek be, és utat törtek ellenem; sátram mellett táboroztak. 13Testvéreimet messzire elűzte mellőlem, ismerőseim egészen elidegenedtek tőlem. 14Rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfelejtkeztek rólam. 15A házamnál levők és szolgálóim idegennek tartanak, jövevény lettem előttük. 16Ha szolgámnak kiáltok, nem felel, még ha könyörgök is neki. 17Leheletemtől undorodik a feleségem, s undorító az saját testvéreim előtt. 18Még a kisdedek is megvetnek engem. Ha fölkelek, ellenem szólnak. 19Megutált minden bizalmas emberem; akiket szerettem, azok is ellenem fordultak. 20Bőröm és húsom a csontomhoz tapadt, de a fogam húsa megmenekült. 21Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze érintett engem! 22Miért üldöztök engem úgy, mint Isten, és miért nem elégedtek meg a testemmel? 23Ó, bárcsak leírnák beszédeimet, bárcsak följegyeznék egy könyvbe! 24Vas íróvesszővel és ólommal örökre kősziklába metszenék! 25Mert tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára megáll a porom fölött. 26És miután ez a bőröm lefoszlik, testem nélkül látom meg Istent. 27Én magam látom meg őt; az én szemem látja meg, nem másé. Veséim vágyódnak utána. 28Ti azt mondjátok: „Hogyan üldözzük?”, merthogy a dolog gyökere bennem rejlik. 29De féljetek a fegyvertől, mert a harag büntetése a fegyver, és megtudjátok, hogy van ítélet!