Jakab Apostol levele 5

1Most rajta, ti, gazdagok, sírjatok és jajgassatok a rátok következő nyomorúságok miatt. 2Gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat megrágta a moly, 3aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdájuk bizonyság ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek az utolsó napokban. 4Íme, a ti földjeiteket learató munkások bére, amit visszatartottatok, az égre kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának fülébe. 5Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hizlaltátok szíveteket a leölés napjára. 6Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek. 7Testvéreim, legyetek tehát hosszútűrők az Úr eljöveteléig. Íme, a földműves várja a föld drága gyümölcsét, türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8Legyetek ti is hosszútűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. 9Ne sóhajtozzatok egymás ellen, testvéreim, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a Bíró az ajtó előtt áll. 10A szenvedésben és hosszútűrésben vegyetek példát, testvéreim, a prófétáktól, akik az Úr nevében szóltak. 11Íme, boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jób hosszútűréséről hallottatok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy az Úr igen irgalmas és könyörületes. 12Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ne essetek ítélet alá. 13Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen! 14Beteg valaki közöttetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. 15És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnöket követett is el, bocsánatot nyer. 16Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van. 17Illés ember volt, hozzánk hasonló természettel, és amikor buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig. 18Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. 19Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, 20tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg a tévelygés útjáról, annak lelkét mentette meg a haláltól, és sok bűnt elfedez.