Hóseás próféta könyve 9

1Ne örvendezz, Izráel, oly vígan, mint a népek, mert paráználkodásoddal elszakadtál Istenedtől, és szereted a paráznaság bérét minden gabonaszérűn. 2De a szérű és a sajtó nem tartja el őket, hiányozni fog belőle a must. 3Nem maradnak az ÚR földjén, hanem Efraim visszatér Egyiptomba, és Asszíriában tisztátalant esznek. 4Nem áldoznak az ÚRnak borral, és nem lesznek kedvesek előtte áldozataik. Az olyan lesz, mint a gyászolók kenyere: akik esznek belőle, mindnyájan tisztátalanok lesznek, mert kenyerük csak étvágyuknak szolgál, nem juthat be az ÚR házába. 5Mit csináltok majd az ünnepnapon, az ÚR ünnepnapján? 6Mert íme, elbujdosnak a pusztulás miatt, de Egyiptom gyűjti össze, Memfisz temeti el őket. Ezüstkincsüket a csalán veszi birtokba, és tövis nő sátraikban. 7Elérkeznek a számadás napjai, elérkeznek a megtorlás napjai! Majd megtudja Izráel, hogy bolond-e a próféta, őrült-e a lélek embere! Vétked sokasága miatt, és mert olyan hatalmas a gyűlölet. 8A próféta Istenem mellett őrálló Efraimban, de csapdát állítottak minden útjára, gyűlölet van Istene házában. 9Mélységesen elfajultak, mint Gibea napjaiban. De megemlékezik álnokságaikról az ÚR, és megbünteti őket vétkeik miatt. 10Olyannak találtam a pusztában Izráelt, mint a szőlőfürtöt; úgy néztem atyáitokra, mint a fügefa termésének zsengéjére. De amikor Baal-Peórhoz jutottak, gyalázatra adták magukat, és olyan utálatossá váltak, mint akit szerettek. 11Elszáll Efraim dicsősége, mint a madár! Nem lesz szülés, sem fogamzás, sem terhesség! 12Mert még ha föl is nevelnék fiaikat, mégis gyermektelenné teszem őket. Sőt jaj lesz nekik, ha elfordulok tőlük. 13Efraimot olyannak láttam, mint amilyen Tírusz: szépen elültetett fa. De Efraimnak mégis ki kell hoznia fiait az öldöklőknek. 14Adj nekik, URam! De mit adj? Adj nekik meddő méhet és elapadt emlőket! 15Minden gonoszságuk Gilgálból indult, ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból, nem szeretem őket többé. Fejedelmeik mindnyájan pártütők. 16Meg van verve Efraim, gyökere elszáradt, nem terem gyümölcsöt. Még ha születnének is gyermekei, megölöm szeretett magzatait. 17Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak rá, és bujdosóvá lesznek a népek között.