Hóseás próféta könyve 6

1Gyertek, térjünk vissza az ÚRhoz, mert ő megsebesített, de meg is gyógyít, megvert, de be is kötöz minket! 2Két nap múlva megelevenít minket, harmadnapon föltámaszt, hogy színe előtt éljünk. 3Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az URat! Eljövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. 4Mit cselekedjem veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hiszen hűségetek olyan, mint a reggeli felhő, mint a korán múló harmat. 5Azért vertem meg őket a próféták által, és öldököltem őket számnak beszédeivel. Ítéleteim olyanok, mint a kelő nap. 6Mert szeretetet kívánok, nem pedig áldozatot, Isten ismeretét inkább, mint égőáldozatokat. 7De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, hűtlenül cselekedtek ott ellenem. 8Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva. 9A papok társasága olyan, mint a leselkedő tolvajok: gyilkolnak a sikemi úton. Bizony, gonosz dolgokat cselekszenek. 10Rettenetes dolgokat láttam Izráel házában. Ott van Efraim paráználkodása, tisztátalanná lett Izráel! 11Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.