Hóseás próféta könyve 4

1Halljátok meg az ÚR beszédét, Izráel fiai, mert pere van az ÚRnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet és nincs istenismeret a földön. 2Hamisan esküsznek és hazudnak, gyilkolnak, lopnak és paráználkodnak, betörnek, és egyik vérontás a másikat éri. 3Ezért gyászol a föld, és elerőtlenedik minden lakója; a mező vadja, az ég madarai és még a tenger halai is elvesznek. 4Mindazonáltal senki se perlekedjék, és senki se vádaskodjék! Hiszen a te néped olyan, mint akik a papokkal civódnak. 5Elesel nappal, és veled esik a próféta is éjjel; és anyádat is elveszítem. 6Elvész a népem, mert ismeret nélkül való. Mivel megvetetted az ismeretet, én is megvetlek téged: nem leszel a papom. Mivel elfeledkeztél Istened törvényéről, én is elfeledkezem fiaidról. 7Minél többen lettek, annál inkább vétkeztek ellenem, ezért gyalázatra fordítom dicsőségüket! 8Népem vétekáldozatából részesednek, és bűneik után áhítozik lelkük. 9De úgy jár a pap is, mint a nép: megbüntetem őket útjaikért, és megfizetek nekik cselekedeteikért. 10Esznek majd, de nem elégednek meg, paráználkodnak, de nem szaporodnak, mert nem figyelnek az ÚRra. 11Paráznaság, bor és must elveszi az észt! 12Népem az ő fáját kérdezi, és pálcája ad neki kijelentést. Mert a paráznaság lelke megtéveszt, és ők Istenüktől elfordulnak és paráználkodnak. 13A hegyek tetején áldoznak, és a halmokon tömjéneznek: cserfa, nyárfa és tölgyfa alatt, mert kellemes az árnyékuk. Ezért paráznák leányaitok, és házasságtörők menyeitek. 14Nem büntetem meg leányaitokat amiatt, hogy paráználkodnak, menyeiteket sem, hogy házasságtörők, mert a férfiak is félremennek a paráznákkal, és áldoznak a kéjnőkkel. De az esztelen nép elbukik. 15Ha te paráználkodsz is, Izráel, Júda ne vétkezzék! Ne járjatok Gilgálba, ne menjetek fel Bét-Ávenbe! Ne esküdjetek így: Él az ÚR! 16Ha olyan szilaj Izráel, mint egy szilaj üsző, legeltetheti-e őket az ÚR most tágas földön, mint a bárányokat? 17Bálványokkal szövetkezett Efraim, hagyd hát magára! 18Dőzsölésük elfajult, egyre csak paráználkodnak, inkább szeretik a gyalázatot, mint oltalmazójukat. 19Szárnyára kapja őket a szélvész, és megszégyenülnek áldozataik miatt.