Hóseás próféta könyve 12

1Efraim szelet legel, és a keleti szelet üldözi egész nap. Szaporítja a hazugságot és a sanyargatást: szövetséget kötnek az asszírokkal, és olajat visznek Egyiptomba. 2Pere van az ÚRnak Júdával is, és megbünteti Jákóbot útjai miatt. Cselekedetei szerint fizet meg neki. 3Már anyja méhében sarkon fogta bátyját, és ereje teljében Istennel küzdött. 4Küzdött az angyallal, és legyőzte; sírt, és könyörgött neki. Bételben találta meg őt, és ott beszélt velünk. 5Bizony az ÚR a Seregek Istene, ÚR az ő neve. 6Térj hát vissza Istenedhez! Őrizd meg a hűséget és a törvényt, és szüntelenül bízzál Istenedben! 7Kánaán ő, hamis mérőeszközök vannak a kezében, szereti megcsalni a másikat. 8Efraim azt mondja: Bizony meggazdagodtam, vagyont szereztem magamnak. Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen. 9De én, az ÚR vagyok a te Istened Egyiptom földje óta. Újra sátorlakóvá teszlek, mint az ünneplés napjain. 10Mert én szóltam a prófétákhoz, én sokasítottam meg a látomásokat, és én szóltam hasonlatokban a próféták által. 11Mivel Gileád gonosz, bizony semmivé lesz! Gilgálban bikákkal áldoznak, de oltáraik olyanná lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin. 12Jákób Arám földjére bujdosott, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat. 13De próféta által hozta föl az ÚR Izráelt Egyiptomból, és próféta által tartotta meg. 14Efraim elkeseredetten ingerelte Istent, de a vérontás visszaszáll rá, és az Úr megfizet neki gyalázatosságáért.