Galátziabeliekhez írt levél 6

1Testvéreim, még ha erőt vesz is az emberen valami bűn, ti, lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelíd lélekkel, ügyelve arra, hogy te magad is kísértésbe ne ess. 2Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. 3Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csapja be. 4Mindenki vizsgálja meg saját cselekedeteit, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekvése, nem pedig másra nézve. 5Mert mindenki a maga terhét hordozza. 6Akit pedig az igére tanítanak, részesítse tanítóját minden javából. 7Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. 8Mert aki a testének vet, az a testből arat pusztulást, aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat örök életet. 9A jótevésben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk. 10Azért amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig azokkal, akik hozzátartozóink a hitben. 11Látjátok, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel! 12Akik testi módon akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. 13Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. 14Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszíttetett a világ, és én is a világ számára. 15Mert Krisztus Jézusban nem ér semmit a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtés. 16Azoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izráelének békesség és irgalom. 17Ezután senki ne bántson engem, mert én Jézus bélyegeit viselem testemen. 18A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim! Ámen.