Filemonhoz írt levél 1

1Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak 2és Appiának, nőtestvérünknek, Arkhipposznak, bajtársunknak és a te házadnál levő gyülekezetnek: 3Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 4Mindenkor hálát adok az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban – 5mert hallok a te szeretetedről és hitedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned –, 6hogy hited közössége hatékony legyen mindannak a jónak a megismerésében, ami Krisztusért van bennünk. 7Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. 8Jóllehet Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő, 9a szeretetért azonban inkább csak kérlek – ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus foglya is. 10Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimoszért, 11aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is nagyon hasznos, 12akit visszaküldtem mint saját szívemet. 13Magamnál akartam tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban, 14de hozzájárulásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. 15Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt mint örökkévalót kapd vissza. 16Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért, különösen nekem, de mennyivel inkább neked, mind testben, mind az Úrban. 17Azért ha engem társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engem. 18Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számítsd be. 19Én, Pál írtam ezt saját kezemmel, én megfizetem azt, noha azt is mondhatnám, hogy önmagaddal is tartozol nekem. 20Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban! Üdítsd fel azért a szívemet Krisztusban! 21Engedelmességedben bízva írtam neked. Tudom, hogy többet is teszel annál, mint amit mondok. 22Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságaitokért ajándékba kaptok engem. 23Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, 24Márk, Arisztarkhosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. 25A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!