Ésaiás próféta könyve 32

1Íme, igazságosan uralkodik a király, és a fejedelmek törvényesen kormányoznak. 2Mindegyik olyan lesz, mint rejtek a szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok a száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjazó földön. 3Nem lesz zárva többé a látók szeme, és a hallók füle figyelni fog. 4A hebehurgyák szíve fölfogja a tudományt, és a dadogók nyelve gyorsan és világosan szól. 5Nem nevezik többé a bolondot nemesnek, és a csalárdot sem hívják nagylelkűnek. 6Mert a bolond csak bolondot beszél, és szívében aljasságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és tévelygést hirdessen az ÚR ellen, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye. 7A csalárdnak csalárdak az eszközei, álnokságot tervel, hogy hazug beszéddel elveszítse az alázatosokat, még ha a szegény igazat szólna is. 8De a nemes lelkű nemes dolgokat tervel, és meg is marad a nemes dolgok mellett. 9Ti gondtalan asszonyok, keljetek föl, halljátok szavam, és ti, elbizakodott leányzók, vegyétek fületekbe beszédemet! 10Szűk esztendő múltán megháborodtok, ti elbizakodottak, mert véget ér a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz. 11Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak! Vetkőzzetek mezítelenre, és övezzétek föl ágyékotokat zsákruhával. 12Verjétek melleteket a szép mezőkért, a termő szőlőkért, 13népem földjéért, melyet tüske és tövis vert föl, és az örvendező városért és minden örömteli házért. 14A paloták elhagyottak lesznek, a város zaja elnémul, a torony és bástya barlanggá lesz örökre, ahol kedvére él a vadszamár, és nyájak legelésznek. 15Míg végül kiöntetik ránk a lélek a magasból, és a puszta termőfölddé lesz, a termőföld pedig erdőnek látszik. 16A pusztában jogosság lakik, és igazság honol a termőföldeken. 17Az igazság műve békesség, és az igazság nyugalmat és biztonságot munkál mindörökké. 18Békés hajlékban fog lakni népem, biztonságos sátrakban, gondtalan nyugalomban. 19De jégeső hull, és ledől az erdő, és a város a mélybe süllyed! 20Boldogok vagytok ti, akik mindenütt víz mellett vethettek, és szabadjára engedhetitek az ökrök és szamarak lábát!