Efézusbeliekhez írt levél 5

1Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, 2és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként. 3Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó, 4sem trágárság vagy bolond, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. 5Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában. 6Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7Azért ne legyetek részesei ezeknek. 8Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. 9Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. 10Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. 11És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat, 12mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. 13Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön, 14mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Azért mondja: Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. 15Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. 16Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. 17Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. 18A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be Lélekkel, 19beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, 20mindenkor mindenért hálát adva a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. 21Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. 22Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak. 23Mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. 24De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. 25Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, 26hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, 27hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt vagy ránc vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. 28Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. 29Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, amint az Úr is az egyházat, 30mert az ő testének tagjai vagyunk. 31Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 32Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. 33Ti is azért valamennyien, ki-ki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.