Psalmii 73:16,17 16M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,

Zadarnică mi-a fost truda. Psalmistul a cumpănit problema, căutând să explice aparenta nedreptate din conducerea lui Dumnezeu; dar rezultatul a fost doar uimire. Problema era prea adâncă pentru ca să o poată rezolva.

17până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.

Până ce. Problema e pe punctul de a-şi găsi soluţia.

Sfântul locaş.[sanctuarul, KJV]. Psalmistul a renunţat la eforturile sale de a găsi prin raţionament o cale de soluţionare a problemei şi s-a dus în sanctuar (vezi 2 Regi 19,14). Adevăratele probleme ale vieţii sunt rezolvate numai în comuniune cu Dumnezeu.

Am luat seama. [Am înţeles, KJV]. În liniştea sanctuarului îndoielile psalmistului s-au risipit. Dumnezeu i-a dat adevărata soluţie a problemei. Printre alte lucruri şi-a dat seama că îşi pierduse nădejdea şi că exagerat asupra prosperităţii celor nelegiuiţi.

Soarta de la urmă. [Sfârşitul, KJV]. Oricât de prosperi ar părea să fie cei nelegiuiţi, poziţia lor e precară. Ei n-au o temelie sigură şi pot să se prăbuşească în orice clipă. Argumentul este şi mai puternic când e aplicat la nimicirea finală a celor nelegiuiţi (Apocalipsa20,9.14.15).

Deschide Biblia