Psalmii 73:1 1Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.

Ca şi Psalm 37, Psalm 73 se ocupă de conflictul care există în mintea cuiva care observă că în viaţa aceasta se pare nelegiuiţii prosperă, iar cei drepţi sunt persecutaţi. Dar Psalmul 73 merge mai departe în soluţionarea lui decât Psalmul 37. Psalmul 73 ne duce mai departe decât viaţa prezentă, într-o veşnicie de slavă, unde omul va găsi soluţia finală şi satisfacţia finală în prezenţa lui Dumnezeu.

Ca în mulţi psalmi, întâi este prezentată concluzia; după aceea, poemul este împărţit aproape egal între expunerea problemei şi a soluţiei ei. În descumpănirea lui, psalmistul aproape că renunţase la pe Dumnezeu. Analizarea problemei şi efortul de a o rezolva sunt zadarnice până când el intră în sanctuar. Acolo el găseşte un răspuns satisfăcător. Poemul se încheie prin exprimarea deplinei încrederi în mântuirea celor drepţi şi în nimicirea celor nelegiuiţi. În psalmul acesta, poetul face un elocvent apel la participarea sinceră la serviciul divin ca fiind locul unde ne putem aştepta să primim răspuns la întrebările care frământă sufletul nostru.

Ca şi cartea lui Iov, psalmul acesta ne învaţă să avem îngăduinţă faţă de cel care e sincer în îndoielile lui. Psalmistul credea în dreptatea lui Dumnezeu, dar nu putea înţelege aplicaţia ei la nevoile omeneşti. Căutând cu onestitate un răspuns la această problemă, el a găsit lumina credinţei triumfătoare.

Despre autorul psalmului, vezi E. G. White, Material suplimentar la Psalmul 77,7.10-12.

Cu privire la preambul, vezi p. 617, 627.

1. Da. Ebr., 'ak (vezi la Psalm 62,1). 'Ak apare şi în v. 13 ( tradus " dar" [într-adevăr", KJV]) şi

în v. 18 (tradus "da" ["cu siguranţă" KJV]). Bun este Dumnezeu. În ciuda aparenţelor contrare. " Când valuri şi furtună Rup totu-n jurul meu, Doar una mă mângâie, Că bun e Dumnezeu."

-Whittier, The Eternal Goodnes Aceasta este concluzia la care a ajuns psalmistul, după o perioadă de descumpănire adâncă.

Psalmul explică cum a ajuns el la această concluzie. Cei cu inima curată. Vezi Psalm 24.4; 51,10; 73,13; Matei 5,8.

Deschide Biblia