Psalmii 53:1 1Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele.

INTRODUCERE. - Psalmul 53 prezintă un tablou viu de evlavie generală într-o lume decadentă, cu asigurarea că Dumnezeu va izbăvi pe poporul Său. Psalmul este o uşoară variaţie a Psalm 14 (vezi acel psalm), alcătuit probabil pentru a-l face potrivit pentru alte împrejurări.

Cu privire la preambul vezi p. 616, 628, 629. Expresiile: "Către mai marele cântăreţilor", "un psalm al lui David" sunt identice în Psalm 14 şi 53.

În ce priveşte comentariile la acest psalm, vezi la Psalm 14. Comentariile următoare se ocupă doar de pasajele în care textul diferă.

1. Fărădelegi. În loc de "au săvârşit fărădelegi urâte", Psalmul 14 are "fac fapte urâte".

Deschide Biblia