Psalmii 40:8 8vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.

Vreau. [Îmi face mare plăcere, KJV]. Bucuria lui Hristos era de a asculta de Tatăl Său; ascultarea Lui era plină de bucurie. Când Legea este scrisă în inimă, ascultarea devine o plăcere. În loc să fie privită ca un set de reglementări exterioare, care să fie respectate de formă, Legea este privită ca o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu a dus la aprecierea inteligentă a caracterului divin şi a creat dorinţa de a copia caracterul acela. Înţelegerea preţului nemărginit de mare al mântuirii atrage după sine noi aprecieri, aşa încât cea mai mare plăcere a creştinului este de a trăi în armonie cu principiile Cerului (vezi 1 Ioan 5,3; vezi la Proverbe

3,1).

Legea. Ebr. torah (vezi la Proverbe 3,1).

În fundul inimii mele. Literal, "în mijlocul măruntaielor mele". Pentru Isus, respectarea Legii lui Dumnezeu era o chestiune atât a intelectului, cât şi a simţămintelor, atât a minţii, cât şi a inimii (vezi Deuteronom 4,29; 6,5).

Versetele 6-8 scot în evidenţă unul dintre obiectivele principale ale învăţăturilor lui Mesia. Pentru iudei, ceremoniile constituiau suma totală a religiei. Isus a arătat prin învăţăturile Sale că acestea erau doar un mijloc în vederea atingerii unui scop şi că scopul acesta era însăşi armonia cu voia lui Dumnezeu. Funcţia de bază a Planului Mântuirii este de a reface în om chipul lui Dumnezeu (Ed 15). De aceea, orice sistem religios care subordonează funcţia aceasta aderării la ceremonie şi tradiţie întunecă prin aceasta scopul primordial al adevăratei religii.

Deschide Biblia