Psalmii 2:2 2Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:

Împăraţii pământului. Expresia dă o formă specifică generalizării din v. 1. "Împăraţii" stă în opoziţie cu "Împăratul Meu" din v. 6. Atitudinea exprimată în "se răscoală" este aceea a unei împotriviri hotărâte.

Unsului. Ebr. mashiach, de unde vine cuvântul "Mesia"(KJV) ["Unsul" trad. Cornilescu] (Daniel 9,25.26). Potrivit obiceiului străvechi, atunci când erau consacraţi pentru lucrarea lor, se turna untdelemn pe capul preoţilor şi împăraţilor (vezi Exod 28,41; 1 Samuel 10,1). David a vorbit deseori despre Saul ca fiind "unsul Domnului" (1 Samuel 24,6.10; 26,9; etc.). Faptul că psalmul are semnificaţie profetică reiese din Fapte 4,25-27; vezi şi Matei 26,63; Ioan 1,49; Fapte 13,33; Romani 1,4; Coloseni 1,18; Evrei 1,2-5).

Deschide Biblia