Proverbe 15:3 3Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. –

Ei văd. [Privesc, KJV]. Mai bine "veghează". Uneori copiilor li se dă impresia că Dumnezeu îi urmăreşte ca să găsească motiv de mustrare. Dar Părintele nostru ceresc veghează cu ochiul milostiv şi iubitor al Celui care cunoaşte slăbiciunea naturii noastre (vezi Evrei 4,13; Psalm 33,13; 90,8; 103,13.14).

Deschide Biblia