Matei 6:6 6Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Ci tu. Vezi Isaia 26,20 (cf. 2 Regi 4,33). Cuvântul tradus „tu” este în poziţie emfatică şi este la singular.

Te rogi. Verbul este la singular. Isus Se adresează fiecărui ascultător al Său în parte.

Tatălui tău. Vezi la v. 9.

În ascuns. [„În taină”, KJV]. Expresia poate însemna: „Care aude ce a spus în tain㔠aşa cum lasă să se înţeleagă contextul. Vezi la v. 4.

Vede în ascuns. Ceea ce este ascuns de oameni este pe faţă la Dumnezeu. El vede ceea ce este făcut în ascuns (taină, secret); (vezi la v. 4).

(„Pe faţă”, KJV). Vezi la v. 4.

Deschide Biblia