Matei 26:28 28căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

Acesta este sângele Meu. După cum pâinea reprezenta trupul lui Isus, tot aşa vinul reprezenta sângele Lui (vezi la v. 26).

Legământului. [Testamentului, KJV; Legii, G. Gal.]. Sângele lui Isus vărsat pe Golgota a ratificat, sau a făcut valabil, noul legământ, sau testament, la fel cum sângele de boi a reprezentat ratificarea vechiului legământ (Exod 24,5-8; Evrei 9,15-23; cf. Galateni3,15). Dacă nu ar fi avut loc moartea înlocuitoare a lui Hristos, planul mântuirii nu ar fi devenit o realitate. Chiar şi cei mântuiţi în timpurile VT erau mântuiţi în virtutea jertfei viitoare (Evrei 9,15). Ei erau mântuiţi când priveau înainte în credinţă, tot aşa cum oamenii află mântuire astăzi privind înapoi la moartea lui Hristos. Pentru o tratarea mai amănunţită a naturii noului legământ, vezi la Evrei 8,8-11.

Se varsă pentru mulţi. [Vărsat pentru mulţi, KJV]. Natura înlocuitoare a morţii ispăşitoare a lui Hristos, este clar afirmată (cf. Isaia 53,4-6.8.10-12). Luca zice: se varsă [vărsat] pentru voi, adică, vărsat în favoarea voastră (cap. 22,20). Comparaţi şi Matei 20,28.

Ieremiatarea. Gr. aphesis eliberare, iertare, scuzare, de la verbul aphiemi, a trimite, “a da drumul, a ierta (vezi la cap. 6,12). Cuvântul este folosit în papirusuri pentru eliberarea captivilor şi pentru iertarea de datorie sau de pedeapsă. Aici, înţelesul iertare este de preferat (vezi Ioan 3,16; cf. Matei 20,28).

Deschide Biblia