Matei 22:32 32„Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov”? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.”

Dumnezeul lui Avraam. Ce onoare este în a fi Dumnezeul oamenilor morţi? Avraam, Isaac şi Iacob erau morţi la data când Dumnezeu S-a arătat lui Moise înaintea rugului care ardea. Pentru ce S-ar fi identificat Dumnezeu pe Sine ca Dumnezeu al patriarhilor, decât ca anticipaţie a învierii? În aceeaşi anticipaţie, prin credinţă, Avraam “aştepta cetatea care acre temelii tari, al cârei meşter şi ziditor este Dumnezeu” ( Evrei 11,10 ). S-a sugerat că Isus a citat din Pentateuhul (Exod 3,6.16), deoarece Saducheii credeau numai în inspiraţia cărţilor lui Moise.

Deschide Biblia