Matei 17:5 5Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”

I-a acoperit. [I-a umbrit, KJV]. În greacă, episkiazo, „a arunca o umbră peste” (cf. Luca 1,35; Psalmi 9,1). Matei şi Marcu nu explică dacă norul „L-a umbrit” pe Hristos şi pe cei doi vizitatori cereşti, sau pe ucenici, sau şi pe unii şi pe alţii; totuşi, pare vădit din Luca că referirea este în primul rând la ucenici (Luca 9,34).

Nor luminos. Amintind, poate, de stâlpul de nor din pustie (vezi la Exod 13,21.22) care era luminat de slava lui Dumnezeu (vezi Numeri 9,15.16; vezi la Exod 40,34). Comparaţi experienţa lui Moise pe munte cu Dumnezeu (vezi la Exod 24,15-18), când „a intrat în mijlocul norilor” care înconjurau slava lui Dumnezeu. Se poate ca scena aceasta să fi străfulgerat prin mintea ucenicilor, ca şi, poate, experienţa lui Ilie pe Muntele Carmel (vezi la 1 Regi 18,38; Luca 2,48; Ioan 1,14).

Un glas. Acelaşi glas s-a auzit la data botezului lui Hristos (vezi cap 3,17) şi mai târziu chiar la încheierea lucrării Sale (vezi Ioan 12,28). La aceste trei ocazii, Tatăl a atestat personal divina calitate de Fiul a lui Isus.

Fiul Meu prea iubit. Cu privire la Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, vezi la Luca 1,35; Ioan 1,1-3; vezi Nota adiţională la Ioan 1.

Îmi găsesc plăcerea. Din cauză că în viaţa Lui de pe pământ Isus a îndeplinit în mod desăvârşit sarcina încredinţată lui (vezi Ioan 17,4) şi a prezentat oamenilor un exemplu desăvârşit de ascultare faţă de voia Tatălui (vezi Ioan 15,10). Dacă ne punem încrederea în Mântuitorul, va fi privilegiul nostru de a face „ce este plăcut înaintea Lui” (1 Ioan 3,22).

De El să ascultaţi. Probabil cu referire aparte la învăţătura pe care El le-o dădea acum cu privire la suferinţele şi moartea Lui iminentă (vezi la cap. 16,21).

Deschide Biblia