Marcu 6:23 23Apoi a adăugat cu jurământ: „Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi jumătate din împărăţia mea.”

A adăugat cu jurământ. [A jurat, KJV]. Jurământul emfatic al lui Irod a fost făcut în prezenţa tuturor oaspeţilor săi. Evident capul îi fusese cu totul sucit de onoarea ca o prinţesă să danseze pentru plăcerea lui şi a oaspeţilor săi. Salomea era o descendentă prin Irodiada şi Mariamne I (vezi la v. 17; vezi p. 64) a casei regale Hasmoneene, ilustrul şir de preoţi şi principi iudei.

Jumătate din împărăţia mea. Aceasta reprezenta în figură simbolică culmea generozităţii (vezi Estera 5,3; 7,2).

Deschide Biblia