Maleahi 3:10 10Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

Toate zeciuielile. Sau, zeciuielile întregi. Aceasta sugerează că deşi poporul aducea zecimea, ei nu aduceau o zecime întreagă sau cinstită. Să luăm aminte să nu facem aceeaşi greşeală ca poporul de pe vremea lui Maleahi (comp. 1Corinteni 10,6-10). Dătătorul tuturor lucrurilor are dreptul de a aştepta să-i aducem o zecime cinstită, precum şi daruri de bunăvoie după puterile fiecăruia.

Zăgazurile cerurilor. Sau Ferestrele cerului. Compară Geneza 7,11; 8,2. Nu numai că va fi belşug de ploaie pentru a înlătura orice teamă de secetă, dar prin aceste ferestre, ca să zicem aşa, binecuvântările divine vor fi turnate în mare belşug (vezi Levitic 26,3-5).

Binecuvântare. Nu neapărat o binecuvântare materială deşi aceasta pare să fie accentuată aici (vezi comentariul la v. 11). Cu privire la binecuvântările materiale pe care Dumnezeu plănuia să le reverse asupra poporului Său, vezi p. 27, 28.

Deschide Biblia