Luca 19:9 9Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.

Astăzi. Probabil rostită cu referire la hotărârea reflectată de mărturisirea şi făgăduinţa lui

Zacheu (v. 8), având în vedre transformarea care avusese loc în viaţa lui.

Casa aceasta. Membrii casei lui Zacheu aveau folos de pe urma hotărârii pe care el o luase.

Şi el. Vezi cap. 13,16. Societatea iudaică îl tăiase pe Zacheu din cartea responsabilităţii. Ea îl înfierase ca păcătos (vezi cap. 19,7) şi deci ineligibil pentru răsplătirile pe care iudeii considerau că le vin în mod automat tuturor descendenţilor literali ai părintelui Avraam. Într-un limbaj pe care toţi îl puteau înţelege, Isus îl citeşte acum în cartea favoarei divine. Pentru concepţia iudaică a importanţei şi valorii descendenţei literale din Avraam vezi la Matei 3,9; Ioan 8,39.

Deschide Biblia