Luca 11:50-51 50ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea lumii:

Proorocilor. Cu privire la v. 50, 51 vezi la Matei 23,35.36.

De la întemeierea lumii. Vezi Matei 13,35; 25,34; Apocalipsa 13,8.

Acest neam. Vezi la Matei 12,39; 23,36; 24,34.

51de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar şi Templu; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta!

Deschide Biblia