Luca 10:19 19Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.

Putere să călcaţi. Pentru o repetare a acestei făgăduinţe vezi Marcu 16,18 şi pentru împlinirea ei, Fapte 28,3-5.

Puterea vrăjmaşului. Cuvântul tradus aici putere este dunamis, în comparaţie cu exousia, autoritate, dată celor şaptezeci (vezi la cap. 1,35). Cea dintâi putere din v. 19 este din exousia şi a doua din dunamis. Satana avea dunamis peste care ucenicilor li se dădea exousia (vezi Matei 10,1).

Nimic nu vă va putea. În textul grec este un triplu negativ, care dă o mare putere enunţării.

Deschide Biblia