Zsoltárok könyve 98

1Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja. 2Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát. 3Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását. 4Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek! 5Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel; 6Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt! 7Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne. 8A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek 9Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.