Zsoltárok könyve 97

1Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. 2Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége. 3Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit. 4Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld. 5A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt. 6Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. 7Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek. 8Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram! 9Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett! 10A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket. 11Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm. 12Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!