Zsoltárok könyve 96

1Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld! 2Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását. 3Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait; 4Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett. 5Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. 6Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén. 7Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet! 8Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő tornáczaiba! 9Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld! 10Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal. 11Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való! 12Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is, 13Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.