Zsoltárok könyve 95

1Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! 2Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel. 3Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. 4A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. 5A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. 6Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! 7Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát. 8Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában: 9A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet. 10Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat! 11A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére.