Zsoltárok könyve 87

1Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát. 2Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. 3Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela. 4Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született. 5És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt. 6Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela. 7És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.